Spolupracujeme

● s hlavním městem na rekonstrukcích chodníků a komunikací, na dobudování kanalizace, na přípravě P+R parkoviště a prostoru pro vybudování středně velkého nákupního střediska u benzinové pumpy, na rekonstrukcích a zřízení vodovodů

● s okolními obcemi na zavedení autobusové linky 409 spojující Suchdol se Statenicemi, Lichocevsí a Velkými Přílepy, a vybudování zastávky u Lidlu pro linky 359 a 409

● s českými a zahraničními odborníky  a zástupci sousedních samospráv na efektivním řešení dopravy v severozápadní části pražské aglomerace v rámci evropského projektu SMACKER

● s okolními středočeskými obcemi i blízkými městskými částmi (Praha 6, Lysolaje, Nebušice) na uzavření Memoranda o spolupráci na tvorbě společného spádového území

● na spolupořádání kulturních a společenských akcí jako např. masopust, setkání u vrby, slavnosti břehů

Zpět