Hledáme úspory, využíváme dotace a granty

● na zlepšení podmínek výuky ve třídách (větrání, akustické panely) jsme získali dotaci z EU ve výši 6,2 mil. Kč a od hlavního města ve výši 14,5 mil. Kč

● na stavbu Komunitního centra Půda a rekonstrukci střechy radnice jsme získali dotaci z EU ve výši 13,5 mil. Kč a od hlavního města ve výši 6,3 mil. Kč

● na nákup elektrovozidla pro technickou četu městské části jsme získali dotaci z EU ve výši 0,5 mil. Kč a od hlavního města ve výši 0,4 mil. Kč

● získali jsme dotaci ve výši téměř 3 mil. Kč z evropských fondů na projekt SMACKER, který byl zaměřen na podporu veřejné hromadné dopravy a zlepšení mobility na severozápadě Prahy

● na opravu kaple sv. Václava jsme získali od hlavního města dotaci ve výši 5 mil. Kč a v rámci Havarijního programu Ministerstva kultury ve výši 0,4 mil. Kč

● transparentními výběrovými řízeními, koordinací staveb a kontrolou víceprací snižujeme celkové náklady staveb

● využíváme granty a dotace od hl. m. Prahy na sociální a vzdělávací aktivity v městské části

● získáváme 50 % nákladů na projekty realizované v rámci participativního rozpočtu

● podařilo se tedy získat přes 220 mil. Kč dotací na stavby a projekty, a zdvojnásobit tak běžné příjmy rozpočtu MČ

● díky spolupráci s hlavním městem byly obnoveny vodovody, kanalizaci a komunikace za dalších více než 250 mil. Kč

Zpět