Ing. Andrea Hrobská Mináriková

43 let, projektový manager (vodní hospodářství a vodní stavby)

Narodila jsem se v r. 1978 v Litoměřicích. Absolvovala jsem zde základní a střední školu, závodně hrála basketbal, zažila první rande a ochutnala první pivo. Po ukončení studia gymnázia, jsem se přestěhovala jako student ČVUT, fakulty stavební, na vysokoškolskou kolej v Bubenči. Studium jsem úspěšně zakončila státní zkouškou v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. O tři roky později jsem složila autorizační zkoušku ČKAIT v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Již během studií a dalších téměř 15 let jsem jako samostatný projektant navrhovala kanalizace, vodovody, odvodňovací systémy, revitalizace toků, protipovodňovou ochranu a podobné vodohospodářské stavby.

S manželem jsme se rozhodli spojit naši budoucnost se Suchdolem, který nás pozicí při okraji Prahy, rodinnou zástavbou a přírodou na dosah zaujal. Od r. 2008 je Suchdol naším domovem. Založili jsme zde rodinu, přivedli na svět dva syny, kteří zde navštěvují základní školu. Máme tu přátele. Pracovně působím stále v oboru, pouze moje současná role je více řídící a koordinační, a to od přípravy stavby, její realizaci až po kolaudaci. Není mi lhostejné, kde žiji, proto své jméno spojuji od r. 2014 s nepolitickým hnutím Sdružení občanů Suchdola. V současném volebním období vykonávám funkci neuvolněné radní, jsem členkou Komise územního rozvoje a infrastruktury.

Komunální politiku vnímám jako službu, kdy výsledky činností jsou pod veřejnou kontrolou, mnohdy přátel a kamarádů. Chci pozitivně ovlivnit kvalitu života na Suchdole a dál jej rozvíjet. Nabízím své pracovní zkušenosti, které jsou nyní díky mému současnému zaměstnání u společnosti, která podléhá hlavnímu městu Praze, rozšířeny o vědomí fungování a spolupráce mezi městskými částmi, hlavním městem Prahou a státními organizacemi. Jako radní jsem se zasloužila o modernizaci IT vybavení tříd v základní škole, což se záhy osvědčilo při online výuce. Velkou zásluhu mám na obnově vodovodních řadů a rekonstrukci kanalizací v ulicích Suchdola.

Suchdol je mým domovem, domovem mé rodiny a dalších 7,5 tisíců suchdolských občanů. Domov je místem, kde se čerpá energie, odpočívá, je bezpečno a klid. Ale také kde to kulturně žije, kde se potkávají přátelé, kde je kvalitní a dostupné vzdělávání, možnost sportovních aktivit.

Chci se zasloužit, aby Suchdol takový byl a dále se rozvíjel. Aby byl volbou domova i našich dětí a vnoučat.

Zpět