Ing. Gabriela Lněničková, MBA

43 let, projektová manažerka, ekonomka, kandidátka do Zastupitelstva hl.m. Prahy za Pirátskou stranou

Pocházím z jižních Čech a v Praze žiji od roku 1997. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté jsem absolvovala MBA program na Anglo-American University, který zaštiťuje Chapman University v Kalifornii, USA. V letech 2005-2019 jsem působila jako projektová manažerka v zahraničním obchodě. Jsem mezinárodní mistryní a bývalou reprezentantkou ČR v šachu.

Od listopadu 2018 zastávám funkci radní městské části Praha-Suchdol. Od dubna 2019 jsem pracovala jako manažerka evropského projektu SMACKER, jehož cílem bylo přispět ke zlepšení mobility obyvatel a k řešení dopravy na severozápadě Prahy. Jsem spoluzakladatelkou neziskové organizace Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu www.rozumnadoprava.cz. Ve spolupráci s odborníky usiluji o efektivní řešení dopravy s důrazem na ochranu životního prostředí a odvedení tranzitních kamionů mimo území hl. města Prahy.

Kandiduji také do Zastupitelstva hl. m. Prahy za Pirátskou stranu. Chtěla bych se nadále zabývat problematikou dopravy a územního rozvoje. Mou vizí pro Suchdol i pro Prahu je zdravé a prosperující město krátkých vzdáleností s efektivní, udržitelnou a fungující dopravou.

Na Suchdole vychovávám s manželem dvě děti, které navštěvují místní školu. Jsem vděčná, že zde můžeme žít a přeji si, aby Suchdol zůstal nadále zdravou městskou částí příjemnou pro bydlení, nejlépe bez paralelní dráhy a transevropské dálnice.

Zpět