Ing. Petr Hejl

62 let, starosta městské části, podnikatel v oboru měřicí techniky
člen hnutí Starostové a nezávislí

Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu ČVUT a od počátku devadesátých let podnikám v oboru měřicí techniky. Již přes třicet let bydlím v Horním Sedlci a spolu s manželkou se nám zde podařilo vychovat tři šikovné děti. Od roku 2014 jsem příznivcem hnutí Starostové a nezávislí. Díky vaší podpoře a podpoře své rodiny jsem v čele Suchdola již šestnáct let.

Ve spolupráci s hlavním městem se nám podařilo dokončit výstavbu splaškové kanalizace, nyní zbývá přivést potrubí jen k několika samostatně stojícím domům. Taky nás čekají opravy chodníků a vozovek na Výhledech.

Mám velkou radost z toho, že se v nových prostorách Komunitního centra Půda konají koncerty, přednášky, divadelní představení, výuka tance, že zde břevnovská ZUŠ vyučuje hru na hudební nástroje, že se zde promítají filmy v rámci aktivity Kino sousedům, že jsme zde mohli organizovat proticovidová očkování anebo že se zde ukrajinští uprchlíci učí česky atd., zkrátka na Půdě to žije.

V poslední době věnujeme velké úsilí přípravě a implementaci opatření ke snížení negativních důsledků změny klimatu. Mimo jiné se jedná o zadržení dešťové vody v území, obnovu polních cest anebo o výsadbu stromů a další zeleně v ulicích.

Zpět