Ing. Věra Štěpánková, MBA

54 let, lektorka a konzultantka osobního rozvoje, mistostarostka

Vystudovala jsem Ekonomiku zahraničního obchodu na VŠE a MBA na Sheffield Hallam University. Po 20 letech v manažerských pozicích u zahraničních farmaceutických společností již od roku 2013 pracuji jako lektorka, konzultantka osobního rozvoje a koučka.

V říjnu to bude půl století, co nepřetržitě bydlím na Budovci. Mám ráda Suchdol a lidi, kteří zde žijí. A protože ráda organizuji a obecně ráda „dávám lidi dohromady“, založili jsme v roce 2005 občanské sdružení Suchdol Sobě a začali organizovat akce jako např. Suchdolské (p)osvícení, Noc s Andersenem, čarodějnice, masopust, Čapkovská setkání, Kino náročného diváka, Jamování apod. V roce 2002 jsem se přidala do suchdolského příležitostného pěveckého sboru, v roce 2004 jsme založili divadelní soubor Ochotní Suchdolníci. Některé z činností byly značně utlumeny tou zvláštní pandemickou dobou.

V končícím volebním období 2018-22 jsem jako neuvolněná místostarostka pokračovala v organizaci Trumfů pro Suchdol. Od hlavního města se mi díky grantům podařilo zajistit prostředky na právní poradnu pro potřebné spoluobčany, na snazší začleňování cizinců, na zaměstnávání bezdomovců při zvelebování městské části (úklid, péče o zeleň) apod.

V rámci posledních krizových let pak organizuji potravinovou výpomoc potřebným z Potravinové banky. V souvislosti s epidemií Covid-19 jsem ve spolupráci s dobrovolníky na počátku koordinovala šití a rozvoz roušek, následně opakovanou distribuci balíčků s dezinfekcí a vitamíny pro suchdolské seniory, v posledních dvou letech jsem opakovaně zajišťovala možnost očkování na Suchdole.

Zpět