Ing. Vladimír Kubeček

47 let, výzkumný pracovník, ekonom

Pocházím z Pardubic, na VŠE v Praze jsem vystudoval obor statistika a ekonometrie. Zkušenosti jsem sbíral u nás i v zahraničí: v Mezinárodní energetické agentuře, v konzultační společnosti a v bance. Nyní působím jako výzkumný pracovník na Vysoké škole ekonomické v Praze v Centru ekonomiky regulova­ných odvětví, kde se zabývám příčinami a řešením energetické chudoby a regulací v energetice, a zároveň na Karlově univerzitě v Centru pro otázky životního prostředí, kde spolupracuji na výzkumu dlouhodobých strategií v energetice a její dekarbonizaci. Také jsem součástí týmu strategie společnosti ČEPS.

V Suchdole bydlíme s rodinou od roku 2007 a zapustili jsme zde kořeny. Vážím si místní vstřícné komunity a bohatého spolkového života, na kterém se snažíme podílet zapojením do aktivit festivalu SLON.

Mám rád cyklistiku, výlety, svou rodinu a občas zajdu i za kulturou.

Rád přispěji k udržitelnému rozvoji Suchdola pro 21. století.

Zpět