JUDr. Zlata Kohoutová

66 let, právnička

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, pracovala jako firemní právník a posledních mnoho let se věnuji legislativě.

Mám dospělého syna. Mám ráda čtení, historii a cestování a úplně na prvním místě chvíle strávené s mými malými vnuky.

Díky své profesi mám zájem, aby se právo stalo srozumitelným pro všechny a každý jej uměl použít na obranu svých oprávněných zájmů. I proto se řadu let na Suchdole snažím toto povědomí šířit mezi našimi spoluobčany svými články v Suchdolských listech, mezi žáky základní školy při praktické výuce práva a pomáhat na pravidelných poradnách pro občany. Podílím se na místních kulturních akcích, s mým spolkem LOVI jsme několik let pořadateli předadventních suchdolských trhů.

V roce 2006 jsem byla za SOS zvolena do rady MČ. Ráda bych nyní na toto období navázala, a to zase s partou lidí ze SOS, kterých si vážím a kteří za ty roky pro Suchdol udělali hrozně moc. Možná, že mnoho z vás si myslí, že šlo jen o obyčejné věci, ale je třeba si uvědomit, že za každou věcí a projektem je hodně práce, získání řady souhlasů, povolení a zajištění potřebných financí. Nevzdat v tomto procesu zamýšlený projekt chce skutečně kus srdce.

Jsem rodilá Suchdolačka, byť narozená ve vinohradské porodnici. Můj děda vlastníma rukama postavil pro naši rodinu jeden z prvních domků na Budovci. I on sám pocházel se Starého Suchdola a já jsem ráda, že tu mohu bydlet. Dědova maminka vařila u Brandejsů na statku právě v časech, kdy tam bydlíval Mikoláš Aleš. I právě proto bych mimo jiné chtěla, aby se podařilo společnými silami obnovit historický symbol Suchdola - Brandejsův statek, abychom jej mohli společně využívat a zase se jím pochlubit před celou Prahou jako místem spojeným s dobou budování Národního divadla a jeho umělci.

Suchdol je krásná klidná zelená čtvrť, na rozdíl od podobných okrajových částí Prahy i s exklusivní dopravou do centra za prací i kulturou. Snažme se všechny jeho přednosti zachovat i pro naše děti.

Zpět