Chráníme Suchdol

  • ● v souladu s výsledky referenda budeme hájit Suchdol před dopady nepřiměřeného rozvoje letiště, protože aktuálně navrhované ochranné hlukové pásmo (OHP) by umožnilo násobný nárůst leteckého provozu nad naší městskou částí. OHP bohužel chrání provoz letadel před lidmi, ale ne obyvatele před hlukem, a proto i nadále budeme usilovat o Suchdol bez OHP a o závazná omezení leteckého provozu
  • ● budeme nadále podnikat kroky na ochranu Suchdola před dálničním okruhem a na podporu alternativních řešení, která ochrání Prahu před kamiony a přispějí ke zlepšení dopravní situace v hl. městě
  • ● odmítáme nepřiměřenou developerskou zástavbu území bez dostatečné občanské vybavenosti (školy, hřiště, obchody,…), usilujeme o zachování zahradního charakteru městské části a její udržitelný rozvoj
  • ● podpoříme vybudování „rozumného“ záchytného parkoviště P+R se zázemím pro MHD a cyklisty u benzinové pumpy na Výhledech, které přispěje k omezení nárůstu průjezdu vozidel po Kamýcké ulici
  • ● v souvislosti s plánovanou výstavbou tramvajové trati na Suchdol požadujeme zajištění kvalitní místní dopravní obslužnosti všech částí Suchdola elektrobusy a zřízení nových zastávek s možností bezpečného zaparkování kol a koloběžek