Pro lepší život na Suchdole

● budeme pokračovat v rekonstrukcích chodníků a ulic, sázet nové stromy, budovat nové cyklostezky

● u plánovaného tramvajového terminálu na Výhledech navrhujeme plochu pro nákupní centrum typu Lidl a prostory pro další služby

● podpoříme nápady a aktivitu spoluobčanů formou participativního rozpočtu a dalších projektů, jako jsou např. komunitní zahrada, Ukliďme Česko – ukliďme Suchdol

● pokračujeme v konceptu „otevřené radnice“ s využitím moderních komunikačních prostředků a elektronických služeb

● budeme i nadále naslouchat vašim názorům, uvítáme vaše podněty, umožníme vám podílet se na rozhodování o připravovaných projektech

● dokončíme stavbu domu se startovacími byty a budeme pokračovat v modernizaci bytů v majetku městské části

● vytvoříme podmínky pro vznik nových lékařských ordinací a ve spolupráci s hlavním městem vybudujeme nové prostory pro centrum integrovaného záchranného systému – pro hasiče i městskou policii, především pak pro záchranou službu, což přispěje k významnému zkrácení dojezdové doby k akutním pacientům.