Suchdol pro všechny generace

● nadále udržíme dostatek míst v mateřských školách pro všechny děti starší tří let

● podpoříme kvalitní výuku v ZŠ M. Alše. Ve spolupráci s hlavním městem a ČZU budeme usilovat o otevření nových tříd gymnázia, aby i po ukončení ZŠ mohly suchdolské děti pokračovat ve studiu v místě bydliště

● s využitím dotací připravíme stavbu nové sportovní haly a atletického oválu pro děti ze základní školy a suchdolské sportovce

● budeme usilovat o vybudování nových prostor pro ZUŠ, abychom zajistili rozšíření nabídky uměleckého vzdělávání suchdolských dětí i starších spoluobčanů v rámci akademie pro seniory

● budeme pokračovat v obnově a modernizaci dětských hřišť a veřejných sportovišť

● budeme finančně i materiálně podporovat sportování dětí a mládeže v suchdolských oddílech

● připravíme výstavbu domu s pečovatelskou službou, nadále budeme podporovat činnost dobře fungující pečovatelské služby Centra pro seniory Horizont a usnadnění péče o seniory v jejich domovech

● budeme nadále poskytovat materiální podporu z potravinové banky pro osoby v nouzi, bezplatné právní a sociální poradenství, a nově, v souvislosti s energetickou krizí, poradenství ve věci úspor nákladů na energie a vytápění