Zlepšujeme život na Suchdole

● po předchozí výstavbě či obnově inženýrských sítí postupně opravujeme chodníky a komunikace (cca 8 km chodníků a 5 km ulic)
● zkvalitňujeme podmínky pro výuku ve škole
● rozšiřujeme a modernizujeme dětská a workoutová hřiště, dirt park
● v Komunitním centru Půda nabízíme široké možnosti vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit
● organizujeme pravidelné čtvrteční trhy na Brandejsově náměstí
● budujeme pěší a cyklistické stezky pro snazší spojení s okolím – údolím do Sedlce, podél silnice na Kozí Hřbety, stromořadím do Horoměřic
● rozšiřujeme zeleň v ulicích, sázíme stromy, obnovujeme stromořadí i aleje, upravujeme a revitalizujeme širší území Suchdola (přes 400 stromů)
● chráníme životní prostředí podporou třídění odpadu, rozšiřováním provozu a sortimentu sběrného dvora, zajišťujeme pravidelné štěpkování větví ze suchdolských zahrad

Zpět