Sdružení občanů Suchdola

... aby se na Suchdole dobře žilo

 • Příroda a zeleň je bohatstvím Suchdola. Bojujme za ně.
  Ing. Pavla Bradáčová
  38 let, PR manager a copywriter na Fakultě informačních technologií ČVUT
 • Znáte mne už řadu let a s týmem šikovných kandidátů jsem připraven i příští roky pro naši městskou část pracovat.
  Ing. Petr Hejl
  62 let, starosta městské části, podnikatel v oboru měřicí techniky
  člen hnutí Starostové a nezávislí
 • Suchdol je mým domovem a dalších 7,5 tisíců suchdolských obyvatel. Chci se zasloužit, aby byl volbou domova i našich dětí a vnoučat.
  Ing. Andrea Hrobská Mináriková
  43 let, projektový manager (vodní hospodářství a vodní stavby)
 • Budu kopat za krásnější, zdravější a barevnější Suchdol.
  Ing. Ondřej Imlauf
  43 let, podnikatel s laboratorní technikou pro stavebnictví
 • Suchdol je pro mě malým zázrakem nádherného místa pro život uprostřed romantické krajiny, lehce dostupného z centra města.
  RNDr. Ludmila Knappová
  63 let, učitelka matematiky na Gymnáziu Jana Keplera
 • Každý občan je nadán mnoha povinnostmi i právy; je nezbytné pomáhat občanům orientovat se v jejich právech a povinnostech, zvýšit jejich právní povědomí, aby mohli svou životní situaci uspokojivě řešit.
  JUDr. Zlata Kohoutová
  66 let, právnička
 • Dobré rozhodování je dáno jasným cílem, kvalitními daty a informacemi a jejich analýzou.
  Ing. Vladimír Kubeček
  47 let, výzkumný pracovník, ekonom
 • Je pro mě důležité, že Suchdol zůstává nepoznamenaný nepřiměřenou výstavbou, tato malebná část Prahy je oázou, kterou je třeba chránit a rozvíjet moudrým způsobem.
  Mgr. MgA. Mlada Kyovská Šerých
  42 let, kostýmní výtvarnice
 • Přeji si, aby Suchdol nadále zůstal zdravou městskou částí příjemnou pro bydlení, nejlépe bez paralelní dráhy a transevropské dálnice.
  Ing. Gabriela Lněničková, MBA
  43 let, projektová manažerka, ekonomka, kandidátka do Zastupitelstva hl.m. Prahy za Pirátskou stranou
 • Budu se zasazovat o to, aby Suchdol byl i nadále krásným, příjemným a bezpečným místem k žití pro nás i pro naše děti.
  RNDr. Michal Lobkowicz
  58 let, podnikatel
 • Suchdol jako zdravé a podnětné místo pro všechny generace.
  PhDr. Tomáš Opočenský
  62 let, tlumočník, překladatel, člen hnutí Starostové a nezávislí
 • Chtěl bych, aby se na Suchdole objevilo koupaliště a opravil Brandejsův statek, pak už mi tady nebude chybět nic.
  David Skála
  33 let, manažer v kultuře
 • Chtěla bych, aby lidé na Suchdole rádi žili a aby věděli, že tu jsme pro ně, když nás potřebují.
  Ing. Věra Štěpánková, MBA
  54 let, lektorka a konzultantka osobního rozvoje, mistostarostka
 • Přála bych si, aby Suchdol zůstal příjemným místem s krásným, nevratnými zásahy neporušeným prostředím, kde se dobře žije.
  Milada Tomková
  61 let, ekonomka, t.č. v domácnosti
 • Snažím se dělat věci správně, v souladu se zdravým rozumem a v zájmu obyvatel naší městské části.
  Ing. Václav Vik
  61 let, místostarosta, stavební inženýr

Naším prvořadým cílem je zachování a rozvoj rezidenčního rázu Suchdola a Sedlce a ochrana doposud kvalitního životního prostředí i pro další generace.

Volební brožura Sdružení občanů Suchdola (SOS) ke stažení (pdf)

Matěj Forman

výtvarník a divadelník

"Využívám tento předvolební čas a nabídnutou možnost vyjádřit svoji podporu kandidátům Sdružení občanů Suchdola (SOS) k poděkování za práci, kterou v čele s panem starostou Petrem Hejlem pro Suchdol v uplynulém volebním období mnozí odpracovali. Při minulých volbách jsem si přál ,radnici‘ poctivou, moudrou a nepovýšenou. A takovou jsem ji i vnímal. Jsem za to vděčný a vím, že to není samozřejmé.

Žádná promyšlená předvolební kampaň nenahradí moji osobní zkušenost s konkrétními lidmi – některými kandidáty SOS, kterou jsem při přípravách kulturních akcí v uplynulých třech letech osobně zažil. Slušnost, otevřenost, přátelské jednání a především zápal od „lidí z radnice“ zaskočily i moje divadelní přátele ze Španělska, Itálie i z prostředí českého divadla. Jejich reakce nemá s naší komunální politikou nic společného a ani já se nehodlám rozhodovat podle politické příslušnosti. Podporuji a volím podle poctivosti a opravdovosti, kterou jsem u kandidátů SOS už poznal a které si vážím víc než rétorických schopností nebo dobře vypadajících slibů v předvolební kampani. Vidím a zažívám, jak na Suchdole roste a sílí společenský život a také kultura, která přitahuje pestřejší okruh lidí a je, díky podpoře současné radnice, nám všem dostupná."

Magdalena Vovsová

výtvarnice

"Pamatuji si Suchdol bez vodovodu a kanalizace. Neměli jsme svoji pumpu a chodili s babičkou pro vodu k té obecní ke škole. Ještě tam stojí u basketbalového hřiště. Jen dvě ulice měly pevný povrch. Kamýcká a Suchdolská k základní škole. Pro odpad jezdil pan Brejcha s koňským povozem. Piksly s popelem vyklápěl na korbu a odjížděl zahalen dlouhým prašným čoudem. Autobus jezdil jen do půlnoci, pak až ráno.

Zdálo by se, že tu není co vylepšovat, ale víme, že to tak není. Potřebujeme někoho, kdo za nás bude intervenovat. Bránit Suchdol, abychom se nestali staveništěm a čmoudištěm. Věřím všem, kteří tak dosud činili. Odborně, korektně a obětavě. Podporuji kandidáty SOS."

Mgr. David Marek, Ph.D.

ekonom

"Vedení obce není o programech politických stran, ale především o znalosti lokálních problémů a snaze je poctivě řešit. Na Suchdole se žije dobře a velkou zásluhu na zlepšování podmínek má dosavadní činnost Sdružení občanů Suchdola. Za to si zaslouží poděkování a podporu do dalšího období."

Ing. Petr Krogman

podnikatel

"Na Suchdole žiji od roku 2003 a vnímám jeho pozitivní vývoj při všech omezeních daných rozpočtem nebo rostoucí tranzitní dopravou, která je mimo dosah vedení Suchdola. A protože po většinu té doby spravoval Suchdol pan starosta Petr Hejl a současně znám osobně i některé jeho kolegy, tak podporuji Sdružení občanů Suchdola. Mimo jiné oceňuji, že se dlouhodobě snaží na Suchdole zachovat charakter zeleného městského prostředí s dostupnými sportovišti pro děti i dospělé."