Podporujeme

● hudební vzdělání mládeže i seniorů zřízením pobočky ZUŠ Jana Hanuše

● činnost pečovatelské služby a stacionáře Centra pro seniory Horizont

● Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, kde je přednostně zajištěno lůžko pro suchdolské občany

● pedagogy i nepedagogické pracovníky v suchdolských školách

● suchdolské sportovní kluby – TJ Slavoj Suchdol, TJ Sokol Suchdol-Sedlec

● skautský oddíl Havrani

● činnost Sboru dobrovolných hasičů

● pravidelná setkání rodičů s malými dětmi – Mateřský klub Rybička

● pravidelná setkání seniorů - Klub aktivního stáří (KLAS)

● pravidelné sportovní aktivity – cvičení, jóga

● neziskové organizace spolupořádáním adventních trhů a dalších akcí

● iniciativu aktivních občanů formou grantů i pro fyzické osoby

● kulturní a společenský život na Suchdole – posvícení, čarodějnice, masopust, Festival SLON, Čertobraní apod.

● sousedské setkávání s péčí o komunitní zahradu

● filmová představení v letním kině

Zpět