Nadále chráníme Suchdol

● spolu s dalšími 5 městskými částmi, čtyřmi ústavy AV ČR a občany se aktivně a zodpovědně bráníme proti špatnému vymezení paralelní dráhy letiště v Ruzyni v Zásadách územního rozvoje Prahy a zejména proti nadlimitnímu hluku na území městské části v případě rozšíření letiště, podařilo se nám vyhrát žalobu a zrušit vymezení paralelní dráhy v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje

● jak v poslední době ukazuje nárůst nočního leteckého provozu nad Suchdolem, zájmy letiště převažují nad ochranou zdraví obyvatel. Navíc záměr svého rozvoje projednávaný v letech 2006-2011 s obyvateli Suchdola jednostranně změnilo a nyní navrhuje zrušení příčné dráhy a přenesení veškerého leteckého provozu nad Suchdol. Nesouhlasíme s takto jednostranným přístupem neomezeného navyšování provozu

● spolu s dalšími 12 obcemi a městskými částmi jsme se bránili rovněž vymezení trasy dálničního okruhu přes Suchdol. Nadále jsme přesvědčeni, že návrh na vedení dálnice s kamionovou přepravou přes jakoukoliv obec a podle plánů z poloviny minulého století je zcela nesprávný a neakceptovatelný způsob řešení dopravních problémů

Nesouhlasíme s realizací obou těchto záměrů s neúnosnými negativními dopady na území Suchdola a považujeme to za nepřiměřený a neakceptovatelný zásah do životních podmínek obyvatel Suchdola, který bude ohrožovat jejich zdraví a omezovat je v běžném životě.

Zpět