Komunikujeme s občany

● realizujeme projekt „otevřená radnice“:

  • ● radnice je zpřístupněna každý pracovní den i mimo úřední hodiny
  • ● usnesení rady a zastupitelstva jsou k dispozici na webu městské části
  • ● sbíráme návrhy a informace od občanů přes e-mailovou adresu: podnety@praha-suchdol.cz
  • ● oboustranně komunikujeme s občany mobilní aplikací „Moje obec“ a na Facebooku městské části
  • ● každý měsíc zveřejňujeme aktuální informace a širokou nabídku akcí v Suchdolské mozaice
  • ● důležité informace sdílíme s občany na webových stránkách městské části a v Suchdolských listech

● zapojujeme občany do zlepšování veřejného prostoru formou participativního rozpočtu (pítka, trampolíny, nové prvky na hřištích a komunitní zahradě)

● organizujeme veřejné diskuse s občany na různá témata (např. stromořadí na Výhledech, otázky dopravy a rozvoje veřejného prostoru)

Zpět