Investujeme a připravujeme další stavby

● v základní škole - dokončení modernizace učeben (akustické podhledy, osvětlení, větrání), navýšení kapacity školy

● postupné opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků – komunikace na Budovci ( Lysolajská, Májová, Výjezdní), dílčí obnova komunikací a chodníků v Horním Sedlci po obnově vodovodů, chodník podél ulice Kamýcká, v ul. K Horoměřicům, U Kruhovky, před základní školou; ve spolupráci s hl. m. dokončení celkové rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole, příprava rekonstrukce komunikací na Výhledech

● rekonstrukce kaple sv. Václava, vč. restaurování objevených fresek

● vybudování suchdolského pohřebiště – Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

● výstavba bytového domu se startovacími byty

● výstavba přípojek inženýrských sítí

● rekonstrukce zázemí knihovny (toalety)

● vybudování Komunitního centra Půda

● příprava projektové dokumentace na:

- výstavbu sportovní haly s atletickým oválem u ZŠ

- rekonstrukci komunikací na Budovci a Starém Suchdole

- rekonstrukci Suchdolského náměstí

- novou stoku splaškové kanalizace pro připojení budoucí sportovní haly a několika nemovitostí v ulici Za Sokolovnou

- přepojení celého Suchdola na Ústřední čistírnu odpadních vod

- na rozšiřování zeleně, zadržování a vsakování dešťových vod v komunikacích

Zpět