Staráme se o naše školy

● zajistili jsme místa v mateřských školkách pro všechny tříleté děti, suchdolské školky dobře fungují a nabízejí zajímavý program, aktivně zlepšují podmínky pro výchovu a přípravu dětí do školy, každým rokem se starají o více než 225 dětí

● stavebními úpravami jsme zajistili navýšení kapacity základní školy, která do prvních tříd opakovaně přijímá okolo 80 žáků

● podporujeme základní školu v zavádění moderních prvků ve výuce a rozšíření vzdělávacího programu o třetí cizí jazyk

● vznikly nové počítačové učebny, pro zlepšení prostředí ve třídách nové budovy byla nainstalována vzduchotechnika, nové osvětlení a akustické panely pro snížení hlukové zátěže, opravili jsme fasádu původní budovy a upravili její okolí

● připravujeme projekt nové sportovní haly s atletickým oválem pro zlepšení možností sportování žáků školy

● v době pandemie spojené s onemocněním COVID-19 jsme zajišťovali pro školy dodávky potřebných hygienických prostředků a dalšího materiálu

Zpět